5 tecken på spiritual bypassing

När vi använder andlighet för att undvika smärtsamma trauman eller blunda för verkligheten, då ägnar vi oss åt spirituell bypassing. Resultatet blir ett inre skav, bristande autenticitet och en ogrundad personlighet. Spiritual bypassing är vanligare än vad man kan tro.

Begreppet spiritual bypassing myntades på 80-talet av psykologen och den buddhistiska läraren John Welwood. Begreppet handlar om en tendens att använda ett andligt mindset och en andlig praktik (som exempelvis yoga eller meditation) som ett sätt att undvika att känna (och läka) våra oförlösta trauman, förminska våra basala behov, våra känslor eller behov av utveckling. För många är spiritual bypassing ett sätt att hantera smärta i den mänskliga aspekten av oss. 

Andlig praktik innefattar inte alltid en integrering mellan de andliga och de mänskliga aspekterna. Tvärtom kan vissa andliga traditioner uppmuntra till att enbart acceptera och utveckla det ljusa och kärleksfulla inom oss. Vi kanske uppmanas att enbart tillåta positiva vibrationer och att ”resa oss” över våra negativa känslor. 

I det samhälle vi lever i blir vi inte heller uppmuntrade eller lärda att ta ansvar för våra känslor och trauman. I stället har vi en kultur av att undvika våra trauman och vår sårbarhet. Det är utmanande för de flesta av oss att gräva djupt i vårt inre traumamörker eller stirra våra skuggsidor i vitögat.  

Fokus på de övre chakrorna

Sett ur ett energiperspektiv fokuserar en person som ägnar sig åt spirituell bypassing mer på de övre chakrorna än på de nedre. De översta tre chakrorna halsen, tredje ögat och kronchakrat, kopplar till andlig utveckling, de högre världarna, det högsta ljuset, vår själ och det gudomliga.  

De tre nedre chakrorna rotchakrat, sakralchakrat och solar plexus kopplar till Moder jord, vår kropp och den feminina kraften. De relaterar till vår mänsklighet och att vara grundad. Det är också där vi lagrar gamla trauman. Vi behöver vara grundade i Moder jord, vår kropp och vår feminina kraft – även för att kunna nå högre i vår andliga kontakt. 

Om vi enbart utvecklar och jobbar med våra övre chakror i vår strävan att nå högre energi och ljus inom oss kan vi tappa fotfästet emotionellt. Vi distanserar oss från våra ”negativa” känslor, vilket gör oss mindre empatiska även gentemot andra.

När vi inte accepterar våra negativa känslor förnekar och förtrycker vi delar av oss själva, vilket skapar ett skav inom oss. Och eftersom vi inte har tillgång till hela oss själva blir vi inte heller autentiska i våra relationer.

Vi missar en viktig integrering

Om vi inte accepterar och läker de gamla trauman som vibrerar i vår energikropp och våra celler så missar vi en enormt viktig integrering mellan vår andliga och mänskliga aspekt. Risken är också stor att vi förr eller senare återigen ställs inför något som väcker de smärtsamma minnena och känslorna till liv igen, trots all vår andliga träning. Vissa använder liknelsen att trauman som vi undviker att hantera är som en uppblåst badboll vi försöker hålla under vattenytan. Det tar mycket fokus och energi att hålla den under vattenytan, och förr eller senare, när du tappar kraft eller uppmärksamhet, skjuter den upp med full kraft. När vi undviker att läka gamla trauman låter vi också svårigheter från vårt förflutna att hålla oss tillbaka från att skapa den framtid vi längtar efter.    

Att tillåta alla aspekter av vår mänskliga existens, att omfamna alla våra känslor och tillåta verkligheten som den är, är det sundaste vi kan göra. Om vi också tar möjligheten att läka våra trauman kan vi utvecklas både andligt och mänskligt och låta dessa delar integreras i oss. I läkeprocessen blir vi mer mänskliga: mer sårbara, autentiska och empatiska. Och ju djupare vi går i vårt mörker, desto högre når vi i vårt ljus och andlighet. 

Så vet du om du ägnar dig åt spiritual bypassing
  1. Du distanserar dig från känslor och människor och undviker att känna medkänsla.
  2. Du undviker obekväma känslor och använder meditation för att trycka ner dem. 
  3. Du anser dig överlägsen alla som inte delar din typ av andliga praktik.  
  4. Du förväntar dig att din meditationspraktik alltid ska vara positiv och glädjefylld.
  5. Du tillåter inte dig själv och andra att uttrycka negativa känslor.
4 sätt att undvika spiritual bypassing
  1. Ta ansvar för dina känslor. Våra känslor är ett sinnrikt signalsystem, att ta ansvar för dem innebär att känna in vad de försöker säga dig. 
  2. Tillåt alla känslor, även obehagliga och sådana som traditionellt uppfattas som negativa.  
  3. Var uppmärksam på din motvilja mot att känna vissa känslor, De visar dig vad du behöver bearbeta.
  4. Praktisera självmedkänsla och självkärlek när du vänder dig inåt för att bearbeta gamla trauman.

Lämna ett svar